top of page
1781186_1467696846799349_644907353897952

LARKOLLEN VEL

Larkollen Vel er en interesseorganisasjon for fastboende og ferierende med tilknytning til Larkollen. Vi jobber for felles interesser og trivsel i vårt nærområde.

malermester.jpg

Malermester E. Kristiansen

100 år gammel historie

Larkollen vel har fungert godt i snart hundre år. I denne tiden har vellet engasjert seg i mange viktige saker for Larkollens beboere og gjester. Fra perioden etter 1930-årene vet vi ikke så mye om vellets aktiviteter fordi en del av dokumentasjonen har forsvunnet. En kiste med alle loggbøkene befinner seg nok på et loft eller i en kjeller i Larkollen!

Larkollen vel ble stiftet 11 februar 1931. Det aller første møtet ble holdt på Støtvig hotell, og den første formannen i velforeningen var Lars Bjarne Vold.

 

Sitat fra velforeningens første referat:

«Aar 1931 den 11. februar samledes kvinder og mend fra Larkollens Skolekreds paa Støtvig Hotel, for at stifte en forening til varetagelse av felles intresser inden Kredsen. Indbydelsen var utgaet fra en Komite bestaaende av:

Hr. malermester E. Kristiansen

Hr. lærer O.B. Pedersen

Hr. lærer B. Vold og

Hr. fisker Otto Rørvik.

stiftelse.jpg

BLI MEDLEM

I LARKOLLEN VEL!

1200x630wa copy.png

Kr. 200,- pr. år pr. husstand

Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt inn til konto

1080.18.05847

Eller VIPPS til 57 13 11

 

Viktig!

Før på navn, postadresse og e-mailadresse på innbetalingen!

ÅRSMØTET 2020

Aktuelle saker

  1. Bolyst i Larkollen og unngå nedleggelse av Larkollen skole.

  2. Fortau/gangvei over Malertoppen.

  3. Fi-Do’er hundetoalett.

  4. Se på muligheter for Tufte-park.

  5. Strandvolleyballbane på Solhaugstranda.

Finn ut mer her!

104316455_2701236500112038_6785605526499
10457158_1489176007984766_40158526359194
12108258_1688314338070931_80122236140602
bottom of page