top of page
Philomachus_pugnax_-Diergaarde_Blijdorp-

BIRDSPOTTING

Besøk utsiktstårnene i Vardåsen og Kurefjorden.

Kurefjorden naturreservat omfatter den innerste delen av Kurefjorden med tilhørende holmer og strandenger. Store gruntvannsarealer gir høy produksjon av alger, planter og smådyr som er mat for fugl og fisk.

FAKTA

10089.JPG

Noen fakta om reservatet

Fredet i 1978

Utvidet  i 2010

Areal i dekar/mål:

Land 470, sjø 3445, totalt 3915

 

Finn ut mer og last ned faktaark fra Miljødirektoratets naturbase.

Last ned infoplakat
i PDF format
english_stand_alone_2lines_png.png
Hva betyr
Ramsarområde?

Over 150 land har
undertegnet en avtale om vern og forvaltning av våtmark: Ramsar-konvensjonen.
I Norge er spesielt verdifulle våtmarker utpekt,bl.a. Kurefjorden.

Kurefjorden Naturreservat

Kurefjorden naturreservat er et naturreservat i Moss kommune, Viken. Naturreservatet ligger i den grunne Kurefjorden mellom Larkollen i Rygge og Oven i Råde, og har siden 1985 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

 

Reservatet ble opprettet i 1978 fordi dette er viktig område for rastende ender og vadere på trekk vår og høst, blant annet krikkand, stokkand, brushane og myrsnipe. Det er observert om lag 250 ulike fuglearter her, og området regnes som den viktigste lokaliteten for trekkende vadefugler i Oslofjordområdet.

kurefjorden_kart.jpg

Trå varsomt. Verneområdet strekker seg fra innerst i Kurefjorden til Møvik i vest og Oven i øst.

Kurefjorden er en grunn fjordarm. Ingen del av fjorden er dypere enn 7 meter. I de indre delene av fjorden finnes det store mudderflater som blir tilgjengelige for vaderne ved lavvann. Her vokser det blant annet salturt, ålegras og havgras. Det er fuktige grasmarker langs kysten og landskapet rundt består vesentlig av åker.

Fjorden regnes som den beste lokaliteten for observasjon av våtmarksfugler i Østfold. Det står et fugleobservasjonstårn på reservatets nordvestre side, ved Rygge kommunes friluftsområde Kureskjæret.

urtehagen2.jpg
Urtehagen ved
Evje Golfbane

Etter turen til utsiktstårnet anbefales et besøk i Urtehagen ved Evje Golfbane, en besøkshage for urteinteresserte og naturglade mennesker.

Utsiktstårnet i Vardåsen

Vardåsen er Rygge kommunes høyeste punkt, og her er det bygget et solid 12 meter høyt utsiktstårn på toppen. Herfra har man en storslått utsikt over det flate Rygge-landskapet, kysten, Larkollen og innover mot Moss. Ved klarvær ser man helt til Gaustatoppen og Holmenkollen, så glem ikke kikkerten!

Det finnes flere veier til Vardåsen, for nettverket av stier rundt Evje, Botner og Kajalund er stort. Vil du gå den aller raskeste veien til toppen, så går turen i lett terreng fra parkeringsplassen i sørenden av golfbanen på Evje, og det er bare 15 minutter herfra til målet. Turen passer for folk i alle aldre, også for barnefamilier.

Parkeringsplassen ligger noen hundre meter forbi den store parkeringsplassen til golfbanen på Evje, til høyre for Larkollveien når vi kommer fra Moss (Nyjordet). Herfra starter turen på en bred sti/skogsvei, som opprinnelig er den gamle Larkollveien og som nå er en del av «Blomsterveien».

Alle foto: Linda Lyby

utsiktstårnet3.jpg
utsiktstårnet.jpg
utsiktstårnet2.jpg

På toppen av Rygge. «Bare» 89 meter over havet, men med en utsikt som imponerer.

120_2003-kopi.jpg
bottom of page