top of page
kyststi.jpg

TURKART OG KYSTSTIER

Opplev Larkollen fra sykkelsetet. Har du ikke

sykkel selv kan du leie på Losen.

Turstiene i Larkollen er mange og varierte. Liker du å rusle eller sykle i skogen finner du merkede stier på kryss og tvers fra Vardåsen, gjennom Støtvig-jordene og helt opp til Rygge Kirke. Liker du deg best langs vannet kan du følge den merkede Kyststien fra Botner Gård i vest, rundt Larkollneset i sør og langt inn Kurefjørden i øst.

turkart_larkollen_edited.jpg
Anthon_Bernhard_Nilsen_1930.jpg

2

Larkollen_kirke_sett_fra_vest.JPG

6

festningen.png

7

IMG_2713.jpg

8

img_3093.jpg

16

Gallery_10-1280x720.jpg

21

DJI_0174.jpg

24

Høydepunkter fra kyststien. Retning syd gjennom Larkollen og nordover igjen mot Kurefjorden.

1 Start ved Gimle. Forfatteren Jon Michelets (1944-2018) hjem.
 

2 Pusterum. Forfatteren Anthon B Nilsen (1855-1936), alias Elias Kræmmers hjem. Stedet er fortsatt i familiens eie. Elias Kræmmer har sitt minnesmerke i form av et relieff i Larkollveien ved den nordre nedkjøringen til Billmannsbakken.
 

3 Oljekaia ligger på Gårdstangen er Rygge flystasjons mottak av drivstoff.
 

4 Røedstranda  er en lett tilgjengelig badestrand utenfor tidligere Røeds Hotell.

Røeds Hotell lå strandnært ved Røedstranda og var et av Larkollens 2 hoteller, etablert i 1899. Er nå revet og erstattet av småhus. Røedsnavnet stammer fra fra Amandus og Andrea Røeds tid – de eide og drev hotellet tidlig på1900-tallet.

 

5 Tollerstranda er nedenfor den gamle Tollsted, som ble nedlagt i 1960. Er nå feriehjem for tollere.
 

6 Larkollen kirke. Er bygd i 1890 som et forsamlingslokale.Ble etterhvert tatt i bruk som kapell.
 

7 Fredriksodde er det tidligere kystfort fra Tordenskjolds tid. Nå ombygd og i privat eie.
 

8 Støtvig Hotel, tlf 69236100. Ole Støtvig fra gårdenStore Støtvig bygde i år 1900 Støtvig Hotell innerst i Lersbaugen. Siden den tid har det vært hotelldrift på stedet. I 2013 åpnet Stig Fische sitt nye og moderne Støtvig Hotell, bygget i stedtilpasset arkitektur.
 

9 Losen, tlf 69264500, er et hyggelig serverings- og møtested for fastboende, ferierende og tilreisende som drives av Line Øra og Martin Mathisen. Det ligger ved fv119 vis á vi Støtvig Hotell.


10 Larkollen fyrlykt ligger på et skvalpeskjær like sør for Andrénskjæret.
 

11 Hvitnesberget. «Hvitt berg» som er et landemerke for sjøfarende og kan sees sør om Eldøya fra Vestfoldsiden.
 

12 Rørvikbukta. Er den største bukta i Larkollen, er sydvendt og vindutsatt.
 

13 Thorvaldsen dagligvare, tlf 69263089. Har posttjeneste. Ligger innerst i Rørvika.
 

14 Knarrebaugen. Her er brygge for yrkesfiskere og slipp for småbåter.
 

15 Nasle. Naslehuset - aktivitetshus – utleie tlf 47397064
 

16 Paradisstranda (Langstranda). Flott badestrand
 

17 Signes. Feriehjem for Fagforbundet Moss-Våler. Tidligere var det feriekoloni for barn her.
 

18 Signalberget. Herfra er det lang fri sikt i flere retninger slik at det kunne signaliseres.
 

19 Danmarksrumpa. Er en 300 meter lang tombolo som forbinder Danmark med fastlandet. En tombolo oppstår ved at bølger reflekterer rundt en øy og drar med seg sand og grus fra hver side og danner et eid.
 

20 Danmark. Øya Danmark inngår i Eldøya-Sletter landskapsvernområde, opprettet i 1997. Den er en del av Onsøymorenen, med en strandlinje av rullestein. Under morenemassene er det granitt. Øya er skogkledd, hovedsakelig furu og løvtrær. Bærproduserende busker og trær trekker til seg mengder av småfugler. Det er en fin vandretur rundt øya, men obs obs på mulig høyvann.
 

21 Larkollen camping. Tlf. 69263194, Ligger på Larkollneset/Stretaneset. Her er det 363 faste plasser til campingvogner, 34 plasser til besøkende og 11 utleiehytter. Det er 2 bronsealderrøyser inne på området og en bauta ved en av disse.
 

22 Stretaneset. Er Larkollnesetes sydligste del. Fint opparbeidede turstier. Her er rester av tyske løperganger fra 2.verdsenskrig.
 

23 Teibern. Arbeidernes Båtforening i Moss har her camping for sine medlemmer. Fin vandretur mot vest til nedlagt kvartsgruve og tyske løpeganger fra annen
verdenskrig.

 

24 Kollen, Eldøya og Sletterøyene inngår i Eldøya-Sletter landskapsvernområde og har plantelivsfredning. Området omfatter totalt 12656 daa, herav 1806 daa landareal. De har bergarten rombeporfyr, som globalt er meget sjeldent. En rekke sjeldne planter
finnes, bl.a. hestekjørvel, hartmannstarr, kubjelle og gul hornvalmue. Det er fuglereservat på del av Eldøya, Store Sletter og Søndre Sletter. I seilskutetiden var bukten mellom Eldøya og Larkollen en mye benyttet havn. Det er bronsealderrøyser både på Store Sletter og Eldøya,

 

25 Saltbohuset. Her var det i gammel tid et saltkokeri – derav navnet.
 

26 Steinkjelen. Dette er en jettegryte ved Kurefjordveien.

a06b8d_303a37b1f01e4b98aa75f14ec4db644a~

SYKKELUTLEIE

Opplev Larkollen fra sykkelsetet

bottom of page